Toeta meid

Meie eesmärgile parandada üksikvanemaga laste olukorda on võimalik kaasa aidata rahaliselt ja vabatahtliku tööga. Oleme südamest tänulikud iga panuse eest!

Vabatahtlik töö

Otsime vabatahtlikke mõttekaaslasi, kellel oleks tahet ja soovi kaasa aidata organisatsiooni arendamisel järgmistes valdkondades:

 • finantsjuhtimine
 • kommunikatsioon ja turundus
 • koostöö kolmanda ja avaliku sektori vahel
 • IT valdkond ja veebiblogi haldamine

Otsime vabatahtlikke tööks üksikvanemaga pere lastega. Eelistatud on pereinimesed, kellel on lastekasvatus ja/või ettevõtluskogemus ning kohuse ja vastutustunne. Vabatahtlik peab olema kriminaalkorras karistamata lastevastaste süütegude eest. Vabatahtlike töö annab üksikvanematele võimaluse käia tööl, leida aega iseenda jaoks, saada tuge ja nõu lapse kasvatamisel jpm.

Tegevus pakub:

 • võimalust suhelda ja toetada üksikvanema perede lapsi
 • saada teiste aitamise kaudu häid emotsioone
 • võimalus eneseteostuseks ja uutes väljakutseteks
 • aidata kaasa laste koolis käimisele

Õppida järgmisi inimlikke väärtusi:

 • toetamisoskus
 • empaatiavõime
 • pühendumus
 • vastutustunne

Organisatsioon pakub:

 • koolitusi ja teadmisi tugiisiku tööks
 • tööd noores ja ettevõtlikus kollektiivis
 • võimalus oma teadmisi proovile panna praktilistes tegevustes
 • võimalust astuda MTÜ Isata Laste Heaks liikmeks

Kui soovid meie organisatsioonis vabatahtlikuna kaasa lüüa, siis võta meiega ühendust, täites alljärgneva vormi!


Rahalised toetused

Pangaülekanne

Annetusi on võimalik teha järgnevatele arveldusarvetele:

MTÜ ISATA LASTE HEAKS

SEB PANK
IBAN kontonumber EE741010220108166014

SWEDBANK
IBAN kontonumber EE922200221059647769

Nordea Pank
IBAN kontonumber EE331700017003581496

LHV
IBAN kontonumber EE237700771001363570

Swedbanki annetuskeskkond

MTÜ Isata Laste Heaks poolt üksikvanemaga perede laste heaks tegevuste läbiviimist saad alates juunist 2014 toetada Swedbanki annetuskeskkonnas „Ma armastan aidata“, annetades raha või preemiapunkte.

«Ma armastan aidata» annetuskeskkonna lõid 2008. aastal Swedbank ja Heateo Sihtasutus eesmärgiga edendada Eesti annetuskultuuri ning pöörata annetajate tähelepanu erinevatele valdkondadele, millega Eesti heategevuslikud organisatsioonid tegelevad. Annetuskeskkonnas saavad organisatsioonid tutvustada oma tegevust ning Swedbanki kliendid neid raha-ja preemiapunktiannetustega toetada.

«Ma armastan aidata» annetuskeskkonda


Annetuste kogumise hea tava

Järgime annetuste kogumise head tava:

 • Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav.
 • Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse.
 • Annetuse tegemiseks ei avaldata survet.
 • Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele.
 • Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt.
 • Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused
EMSLi annetamise hea tava

Tulumaksusoodustus

NB! MTÜ Isata Laste Heaks kuulub tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirja alates 01.01.2011.a. Vaata: http://www.emta.ee/?id=1364

Kui annetuse või kingituse tegijaks on füüsiline isik, tagastab riik talle tuludeklaratsiooni alusel tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud heategevuslikule organisatsioonile tehtud kingitustelt või annetustelt tulumaksu, aga mitte rohkem kui 5% isiku maksustatavast tulust.

Tulumaksu soodustusega ühingule tehtud annetused (ja kingitused) juriidiliste isikute poolt on maksuvabad teatud piirmäärade ulatuses. Maksumaksja ise valib piirmäära, mida ta kohaldab, kuid aasta kokkuvõttes saab kasutada ainult ühte piirmäära. Maksuvabad on annetused ja kingitused kuni:

 • 3% ulatuses maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 1 p 1–4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast (ehk sisuliselt 3% „palgafondist”) või
 • 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.

Kui tehtud kingitused ja annetused aasta kokkuvõttes neid piirmäärasid ületavad, maksustatakse piirmäära ületav osa tulumaksuga, mille määr on 21/79.

Juriidilise isiku poolt annetamisega kaasnevatest maksudest saab lugeda: http://www.emta.ee/?id=22620

Ma armastan aidata
EMSLi annetamise hea tava